Podmínky ochrany osobních údajů

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 


2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 


3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 


4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 


5. COOKIE

 


6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 


7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Sylvie Majerová