Obchodní podmínky

Sylvie Majerová  
Sídlo: Pod Kapradí 102
517 43 Potštejn
Ič: 043 87 791

Sylvie Majerová je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, 562 24, Sychrova 16 , č. j.: ZIV/492/2016/Bo/1003235/7, sp. značka: ZIV/492/2016/Bo/1003235 a zabývá se výrobou a prodejem zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sylviemajerova.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10. DORUČOVÁNÍ

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V Potštejně dne dne 24.02. 2017